4/2011, Tutkimus ja innovaatiot

Innovaatioiden maailmassa

*

Sotarauta, Markku & Myllykangas, Päivi & Varmola, Tapio: Maakunnasta maailmalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17/2011

*

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on määritelty yhdeksi ammattikorkeakoulujen perustehtäväksi vuonna 2003 annetussa ammattikorkeakoululaissa.  Pitkin matkaa on keskusteltu, mitä TK-toiminta on ja mitä se voisi olla. Toiminnan volyymi on kasvanut ja se on tänä vuonna jo 150 miljoonan euron tasoa. Silti tutkimus- ja kehittämistoiminta koskettaa ammattikorkeakoulujen sisälläkin vain osaa opettajista ja henkilökunnasta.

Kolme ammattikorkeakoulua on omaehtoisesti laatinut omasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnastaan ulkoisen arvion. Seinäjoen ammattikorkeakoulua koskeva arviointi tehtiin kotimaisin asiantuntijavoimin (Harmaakorpi & Myllykangas & Rauhala, 2010), Laurean arviointiryhmä oli kansainvälinen  (Löytönen & Schwab-Matkovits & Spaapen & Varmola, 2011). Uusin arvio on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun eli JAMK:n TKI-toiminnasta (Sotarauta & Myllykangas & Varmola, 2011)

JAMK:n arviointiraportin nimi ”Maakunnasta maailmalle” kertoo viestin monelle muullekin ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulut ovat parhaimmillaan alueellisen innovaatioverkoston keskeisiä toimijoita, mutta niiden verkostojen tulisi TKI-toiminnoissa ulottua laajemmalle kuin oman maakunnan kehittämiseen.

JAMK:n raporttiin on kirjoitettu melko laaja katsaus innovaatiotoiminnan käsitteestä ja sen tulkinnasta ammattikorkeakoulujen kannalta. Suosittelen raportin lukemista siis niille, jotka haluavat syventää käsitteellistä ymmärrystään tästä teemasta. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on alue, jossa ammattikorkeakoulut voisivat ehkä saada sympatiaa myös teknologiamaailman isoilta rahoittajilta, Suomen tapauksessa muun muassa TEKESin suunnasta. Myös EU-maailmassa tälle osaamiselle on kysyntää.

JAMK:n raportti nostaa esille myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan sisäisiä haasteita. Raportissa puhutaan toisaalta ”managerialismin kahleista” ja toisaalta siitä, voidaanko TKI-toimintaa suunnata ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti. Myös henkilöstön motivoimiseen ja sen osaamisen kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

JAMK:n sisäiset kuvausjärjestelmät TKI-toiminnan tunnusluvuista ovat hyvät. Olisi hyvin tärkeä, että ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan indikaattorien kehittelyssä päästäisiin kansallisesti eteenpäin. Tätä työtä tehdään myös eurooppalaisella tasolla UASnet-verkoston toimesta. Kiinnostava kysymys on, kuinka luoda indikaattoreita innovaatiotoiminnalle.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainvälinen arviointi on meneillään korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta, ja sen tulokset valmistunevat kevään 2012 aikana. Toivottavasti tuo arvio vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan asemointia kansallisessa keskustelussa.  Jo tehdyt kolme korkeakoulukohtaista arviota antavat sytykkeitä valtakunnalliselle arviolle.

Lue lisää ja lataa julkaisu »

Kirjoittaja

Tapio Varmola, rehtori, KT, dosentti, tapio.varmola(at)seamk.fi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli