Työhön sitoutumisen tekijöitä opiskelun ja työn rajapinnalla - UAS Journal