Tvärprofessionellt lärande och internationalisering i Norden - UAS Journal