1/2013, Tutkimus ja innovaatiot

AMK-lehden kirjoittajatilastot v. 2012

AMK-lehden yksi tavoite on kertoa ammattikorkeakoulujen tutkimuksesta ja kehittämistyöstä, jotta toimintatapamme ja niiden tulokset tulisivat tunnetuiksi ja niitä osattaisiin hyödyntää alueellisesti laajemminkin kuin tekijöiden keskuudessa. Verkkojulkaisun avulla halutaan siis edistää alueellista ja alakohtaista yhteistyötä. Verkkojulkaisun lukijakuntaa on julkisella alalla, yrityksissä, erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa – ammattikorkeakoulujen oman piirin päälle. AMK-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjoittajina asiantuntijat…

Suurin osa AMK-lehden kirjoittajista on pääasiassa ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita, esim. tutkimuspäälliköitä tai -johtajia, projektipäälliköitä, -insinöörejä tai -koordinaattoreita, tutkijayliopettajia, yliopettajia tai lehtoreita. Kirjoittajien joukossa on myös opiskelijoita ja yrityselämän edustajia. Vuonna 2011 kirjoittajilla oli 39 erilaista nimikettä akatemiatutkijasta uutispäällikköön; v. 2012 nimikkeitä oli kymmenen enemmän, ja tittelit vaihtelivat asiamiehestä yliopettajaan.

…erikseen ja yhdessä

Vuonna 2011 ja 2012 artikkeleita oli n. 15 numeroa kohden eli n. 60 kumpanakin vuonna. Jutut tulivat kumpanakin vuonna hieman alle 40:stä eri organisaatiosta. Artikkeleiden ja orga-nisaatioiden määrät pysyivät siis samoina kumpanakin vuonna, mutta merkittävä muutos tapahtui kirjoittajien määrässä: v. 2011 kirjoittajia oli 76, ja v. 2012 heitä oli 106. Yhteiskirjoittaminen siis lisääntyi vuoden aikana merkittävästi – toivomme sen olevan merkki verkostoitumisen lisääntymisestä.

Kirjoittaja

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, lotta.linko@hamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli