Ylemmän AMK-tutkinnon vaikutus urakehitykseen ja palkkaukseen - UAS Journal