Pitkäjänteinen yritysyhteistyö vaikuttavan hanketyön pohjana - UAS Journal