InnoStartti – Opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen - UAS Journal