Osaamisperustaisuus koulutusviennissä – miten taipuu ops? - UAS Journal