Kasvatustieteellisten tutkimusseurojen merkityksellisyys? – Ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät 2012 - UAS Journal