2/2013, Tutkimus ja innovaatiot

Kasvatustieteellisten tutkimusseurojen merkityksellisyys? – Ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät 2012

Puheenvuorossa esitellään havaintoja ja huomioita ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäiviltä Tampereelta 7.-8.11.2012. Tutkimuspäivien tavoitteena oli ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuksen levittäminen ja toimijoiden verkostoituminen. Pääteemana oli Arvot muutoksessa.

Iltapäivän toisessa pyöreän pöydän sessiossa pohdittiin OTTU ry:n sihteerin Marianne Teräksen johdolla, mihin kasvatustieteellisiä tutkimusseuroja tarvitaan. Leena Nikander Hämeen ammattikorkeakoulusta otti esiin opettajankoulutuksessa tehtävät kehittämishankkeet ja opinnäytteet: miten niistä saatavaa tietoa voitaisiin valjastaa paremmin käytettäväksi. Ehdotuksena oli hankkeiden tai kehittämistehtävien koonti yhteisen portaalin alle. Ajatus sai lämpimän vastaanoton: se antaisi näköalaa siihen, millaisia hankkeita on tehty, toisaalta lisäisi motivaatiota tehdä hanke mahdollisimman hyvin, koska se tulee yhteiseksi hyväksi, yhteisesti luettavaksi ja muille tekijöille esimerkiksi. Lisäksi todettiin, että myös yhteistyökumppanit voisivat tarjota tutkimusaiheita, jos tällainen portaali olisi tarjolla. Ajatusta kannatettiin ja jäämme odottamaan, miten asia etenee.

Marja-Leena Stenström Jyväskylän yliopistosta nosti esiin päivien teemaan liittyvän keskeisen aiheen: mikä on ammatillisen toisen asteen tutkimuksen asema, miten sitä voisi vahvistaa ja saada enemmän mukaan tutkimuksen kentälle. Veikko Ollila ALVARista jatkoi saman teeman ympärillä: eikö aikuiskoulutus ole mielenkiintoinen kohde, kun tutkimusta tältä saralta ei juuri löydy. Keskustelua käytiin teeman ympärillä vilkkaasti ja todettiin toisen asteen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tutkimuksen olevan organisaation strategisia valintoja: usein opettaja tekee omaa tutkimustaan ja oppilaitos on kiinnostunut siitä, että ”opettaja opettaa”. Koulutuksen kuitenkin pitäisi olla tutkimusperustaista, joten tässä on havaittavissa selkeä ristiriita. Jyväskylässä on tehty ammatillisen toisen asteen tutkimusta, mutta koska se on projekteissa tehtyä, julkaisut ovat englanninkielisiä. Näin ollen niiden jalkautuminen toisen asteen toimijoille on puutteellista. Lopuksi pohdimme sitä, onko ”tutkimus” käsitteenä liian juhlava toisen asteen toimijoiden suuntaan ja totesimme session alkuunkin viitaten, että ammatillisilla opettajakorkeakouluilla on merkittävä rooli siinä, kuinka ne innostavat ja tekevät näkyväksi toisen asteen ammatillisten opettajien tutkimusosaamista. Omana lopputulemana nostan joka tapauksessa esiin huolen siitä, että jos tutkimuspäivien nimi on ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät, niin missä ovat ammatillisen toisen asteen tutkimukset, ja tutkijat. Heitä ei osallistujalistalla montaakaan ole.

Kirjoittaja

Annukka Tapani, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, annukka.tapani@tamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli