Kestävä kaupunkikehitys avainasemassa kehittyvillä markkinoilla - UAS Journal