4/2014, Tutkimus ja innovaatiot

Korkeakoulujohtaminen edellyttää jatkuvaa uudistumista

Ammattikorkeakoulu-uudistus on haastanut kehittämään myös korkeakoulujohtamista. Perinteisesti hallinnollisesta johtamisesta siirrytään modernin asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Uusi korkeakoulujohtaminen edellyttää mm. vahvaa strategista ajattelukykyä, kykyä viedä strategiat käytäntöön, osaavaa talousjohtamista, innostavaa henkilöstöjohtamista, muutosjohtamisosaamista sekä kykyä uudistaa johtamisosaamista kunkin henkilökohtaisella tasolla.

Tähän haasteeseen Metropolia Ammattikorkeakoulu tarttui jo vuonna 2009. Auditointipalautteen pohjalta kehitimme Metropolia Akatemia ohjelmat vahvistamaan johdon ja henkilöstön osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelmien ideana oli tuoda uudenlainen näkökulma ammattikorkeakoulun strategiseen johtamiseen, viedä eteenpäin strategisia päämääriä dialogisen toimintakulttuurin avulla ja vahvistaa hyvää henkilöjohtamista. Ohjelmat toteutettiin monialaisesti eri ohjelmina eri kohderyhmille: ylin johtoryhmä, Metropolian esimiehet, opetus- ja muu henkilöstö. Vuosien 2009–2013 Metropolia Akatemioista on koottu julkaisu, jossa eri toimijoiden näkökulmasta on pohdittu ohjelmien vaikuttavuutta, onnistumisia ja epäonnistumisia.

Aiempia kokemuksia hyödyntäen käynnistimme uudet Metropolia Akatemia ohjelmat syksyllä 2014. Ohjelmat on suunnattu esimiehille, KIT-toimijoille ja liiketoimintaa Metropoliassa kehittäville. Ensi vuonna käynnistämme opetushenkilöstölleOpettajana Oppijan polussaMetropolia Akatemian. Ohjelmat toimivat muutosjohtamisen työkaluna, jonka avulla valitut strategiat saadaan vietyä käytäntöön. Johtamisen muutoshaasteet ammattikorkeakoulussa ovat moninaiset. Strategisessa johtamisessa siirrytään ”kaikille kaikkea” ajattelusta strategisiin valintoihin ja strategian toimeenpanon vahvistamiseen. Henkilöstöjohtamisessa siirrytään opetushenkilöstön työaikasuunnitelmien johtamisesta yksilöiden tuloksellisuuden johtamiseen. Talousjohtamisessa siirrytään rahajaon johtamisesta analyyttiseen johdon laskentatoimen maailmaan. Työtyytyväisyyden johtamisesta siirrytään ihmisten innostuksen ja luovuuden johtamiseen. Oman organisaationi kokemukset Metropolia Akatemioista ovat olleet kannustavat. Tärkeimpinä asioina on pidetty osaamisen kehittymistä, yhteistä dialogia ja positiivisen ilmapiirin vahvistumista seminaaripäivien aikana.

Metropolia Akatemia työ johti vuonna 2012 valtakunnallisen Korkeakoulujohtamisen ohjelman toteutukseen Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Ohjelman suunnittelussa hyödynnettiin Metropolia Akatemioista saatuja oppeja, mutta sisällöllisesti ja toimintatavaltaan ohjelma toteutettiin osallistujien tarpeisiin pohjautuen. Mukaan lähtivät Poliisiammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu johtoryhmineen. Vuoden aikana kävimme läpi strategisen, operatiivisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen uusia ajatuksia sekä jaoimme osaamista ja hyviä käytäntöjä eri organisaatioiden välillä. Hyvien palautteiden johdosta käynnistimme syksyllä 2014 toisen ohjelman neljän ammattikorkeakoulun kanssa. Toimintatapana ohjelma on ainutlaatuinen: eri organisaatioiden johtoryhmät jakavat muille omaa osaamistaan ja samalla luodaan merkittävä oppimisfoorumi ammattikorkeakoulun johdolle työstää omia ajatuksiaan.

Työtämme on ohjannut unelma jatkuvasti uudistuvasta korkeakoulujohtamisesta sekä intohimo osaamisen kehittämiseen. Tällä hetkellä käymme keskustelua Higher Education Leadership Academyn perustamisesta koko korkeakoulusektorille varmistamaan menestystä globaalissa kilpailussa. Uskon siihen, että määrätietoisella työllä tämäkin hanke saadaan eteenpäin ja innovatiivinen työmme voi jatkua. Jatkuva osaamisen kehittäminen on aineettoman pääoman investointi, jota pitää arvioida kuten mitä tahansa panostusta tulevaisuuteen. Osaaminen on tie menestykseen myös ammattikorkeakoulusektorilla.

Kirjoittaja

Helena Kuusisto-Ek, kehittämisjohtaja, KTM, Metropolia Ammattikorkeakoulu, helena.kuusisto-ek@metropolia.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli