Kunnalliseen päätöksentekoon kansainvälistä osaamista - Local Decision Making -hanke kouluttaa opiskelijoita ja opettajia - UAS Journal