4/2012, Tutkimus ja innovaatiot

Opintoihin kiinnittymisen ongelmia – Ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät Tampereella 7.-8.11.2012

Puheenvuorossa esitellään havaintoja ja huomioita ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäiviltä Tampereelta 7.-8.11.2012. Tutkimuspäivien tavoitteena oli ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuksen levittäminen ja toimijoiden verkostoituminen. Pääteemana oli Arvot muutoksessa.

Tutkimuspäivien pyöreän pöydän sessiossa keskusteltiin opintoihin kiinnittymisestä. Alustajina olivat Marjo Reunanen Luovista, Sanna Annala Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksesta ja Hanna Ilola Tampereen ammattikorkeakoulusta. Puheenjohtajana toimi Maija Joensuu Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Marjo Reunanen kertoi Luovin toiminnasta ja käytännön casen siitä, miten Luovissa toimitaan opiskelijaa tukien ja hänestä välittäen. Kaikilla Luovin opiskelijoilla on erityisen tuen peruste. Saimme kuulla käytännön esimerkin siitä, kuinka koulukiusaaminen saattaa johtaa vakaviin, jopa fyysisiin oireisiin, mutta kuitenkin yksilöllisen ja tasa-arvoisen, välittävän kohtaamisen avulla näistä tilanteista on mahdollista päästä eteenpäin. Luovilaiset viettävät aikaa opiskelijoiden kanssa muutoinkin kuin luokkahuoneessa ja heillä on halu ohjata ja opettaa sekä tukea. Työskentelyote edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä ja vaikka joskus saattaa ohjaajastakin tuntua, että nyt tästä ei päästä eteenpäin, niin luovuttaa ei saa. Ymmärrystä ja opiskelijan puolella oloa on tarjolla, mutta kaikkea ei kuitenkaan hyväksytä. Reunanen kiteytti luovilaisen periaatteen koskettavasti: opiskelijan käyttäytymisen taustalla on aina tarina.

Sanna Annala esitteli ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen toimintaa, toiminnan taustaa ja tavoitteita. Koska Pirkanmaalla on 14 koulutuksen järjestäjää, on tärkeää, että ammatillisen erityisopetuksen tietoa löytyy yhdestä paikasta, sillä kokonaisuuden hahmottaminen niin toimijoille kuin erityisesti opiskelijoille ja heidän huoltajilleen on suorastaan mahdotonta. Koordinaatiokeskus myös kartoittaa ja ennakoi koulutustarpeita ja pyrkii sen pohjalta vaikuttamaan koulutustarjonnan suunnitteluun.

Hanna Ilola esitteli oppimisen tukea ammattikorkeakouluopinnoissa. Taustalla olevassa CC-hankkeessa on pohdittu, miten opetussuunnitelmaa kehittämällä voisi kiinnittymistä lisätä. Tutkimuksessa on noussut esiin osallistavan pedagogiikan käsite. Se on suunta, johon ammattikorkeakoulupedagogiikan pitäisi mennä. Toisena näkökulmana Ilola otti esiin moniammatillisen yhteistyön ja informaatioverkoston. Taustalla on kokemus ja näkemys perinteisen korkeakouluopiskelijoihin liitetyn itsenäisen pärjäämisen lähtökohdan murtumisesta. Näistä lähtökohdista on saatu aikaan toimiva opiskelijoiden hyvinvointiryhmän toimintaa sekä esteettömyys ja saavutettavuus korkeakoulun agendalle. Lisäksi esiin on noussut eettinen kysymys kansainvälisiin opiskelijoihin liittyen: usein he ovat saapuneet Suomeen vain matkalaukku seuranaan. Heidät on toivotettu tervetulleeksi opiskelemaan, mutta muutoin jätetty selviytymään omillaan. Tämän vuoksi Tampereen ammattikorkeakouluun on palkattu sosiaaliohjaaja, joka huolehtii kansainvälisistä opiskelijoista ja tekee muuta kuin opintoihin liittyvää ohjausta.

Katso myös Opettajuuden ydintä kohtaamassa ja Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Kirjoittaja

Annukka Tapani, VTT, opiskelija (Tampereen yliopisto, ammattikasvatus), yliopettaja Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli