Opintoihin kiinnittymisen ongelmia – Ammattikoulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen tutkimuspäivät Tampereella 7.-8.11.2012 - UAS Journal