2/2013, Tutkimus ja innovaatiot

Teematoimittaja kerää ja kuratoi aineistoa

AMK-lehden kantavana voimana ovat teematoimittajat. He toimivat yhdessä päätoimittajan, toimituskunnan ja toimitussihteerin kanssa ja kokoavat kulloisenkin numeron teemaa tukevan materiaalin.

Teematoimittaja on oman alansa asiantuntija: hän tietää, mitä koulutuksen ja kehityksen saralla on uutta ja merkittävää, ja hän nostaa esiin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia teorioita ja niitä tukevia esimerkkitapauksia. Teematoimittaja käyttää oman tietämyksensä lisäksi työssään kontaktiverkostoaan, jolta kaivaa tietoa ja tilaa artikkeleita. Teematoimittaja kerää ja kuratoi, mutta myös ruoskii kirjoittaijia lempeästi deadlinen lähestyessä.

Teematoimittajat ovat lehden toimituskunnan jäseniä, ja he edustavat eri ammattikorkeakouluja ja eri koulutusaloja. Teematoimittajien avulla halutaan saada lehteen eri paitsi alojen asiantuntijuutta myös maantieteellistä kattavuutta ja ennen kaikkea työelämän näkemyksiä ja kokemuksia ammattikorkeakoulujen roolista alueen elinkeinoelämän edistäjänä.

AMK-lehden teematoimittajina ovat olleet toimituskunnan Ulla Asikainen, Mauri Kantola, Timo Pieskä ja Tuire Ranta-Meyer. Heidän mukaansa rooli on mielenkiintoinen ja tehtävä palkitseva, mutta toivotunlainen lopputulos vaatii työtä. Yhtenä haasteena työssä on ulkopuolisten kirjoittajien aito sitouttaminen ja sidosryhmien äänen esiin tuominen.

Karelia-ammattikorkeakoulun Ulla Asikainen vertaa teematoimittajan työtä projektipäällikön tehtävään:

– Tehtävällä on selkeä tavoite, tietty aikataulu ja hyvin konkreettinen tuotos. Teematoimittajan, kuten projektipäällikönkin työssä, on tärkeää osallistaa kirjoitustyöhön muita asiantuntijoita ja pystyä toimimaan vuorovaikutuksessa päätoimittajan ja muiden toimituskunnan jäsenten kanssa. Teematoimittajan työ on parhaimmillaan kuin hyvin onnistunut projekti: innostava oppimisprosessi paitsi hänelle itselleen, myös muille toimijoille. Virheistä oppii parhaiten ja niitä oppii vain tekemällä asioita rohkeasti.

OAMKin Timo Pieskä on tyytyväinen voidessaan tuoda julkaisua esiin.

– Sidosryhmän edustajat eivät ehkä tunne lehteämme ja moni ammattikorkeakoulujen henkilöstöstäkin on tämän ”unohtanut’. Palautteena saattaa olla positiivinen kommentti, kun aiemmista numeroista on löytynyt mielenkiintoista luettavaa. Moni artikkelimetsästyksen kohde on jopa aidosti tyytyväinen, kun hänen asiantuntemustaan kysellään lehteen. Teematoimittaja voi myös virkistää omia verkostojaan miettiessään julkaisun sisältöä ja kokonaisuutta. Työtä vaatii tuo aikatauluista muistuttaminen. Teematoimittajan on löydettävä tasapaino, kuinka usein pyyntö ja muistutus lähetetään. Samoin tekstin tiivistämistä joutuu usein tarkentamaan.

Kirjoittaja

Lotta Linko, verkkoviestintäpäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, lotta.linko@hamk.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli