Sote-alan työelämätieto hyötykäyttöön SOTETIE-hankkeessa - UAS Journal