TANKKI-hankkeen onnistunut integrointi opetukseen - UAS Journal