Kokeiluekosysteemi avoimen innovaatiotoiminnan kasvualustana - UAS Journal