Kokeiluekosysteemi avoimen innovaatiotoiminnan kasvualustana  - UAS Journal